USI - WZ Council

  • Home
  • /
  • USI - WZ Council

USI - WZ Council

President

Dr. Lalit Shah

President Elect

Dr. Anil Bradoo

Past President

Dr. Hemant Pathak

Hon. Secretary

Dr. Ajay Bhandarkar

Hon. Treasurer

Dr. Suhas Salpekar

Council Member

Dr. Prashant Bhagwat

Council Member

Dr. Gaurang Shah

Council Member

Dr. Abhay Mahajan

Council Member

Dr. Rohit Joshi

Ex-Officio Member

Dr. Kandarp Parikh

Ex-Officio Member

Dr. Pankaj Maheshwari