USIWZ - Past Council

Find the information about past council here

  • Home
  • /
  • Past Council


Past Council

Yearwise List of Past Office Bearers
Year President's Name Secretary's Name Treasurer's Name Council Members
2018 - 19 Dr.Hemnat Pathak Dr. Ajay Bhandarkar Dr. Suhas Salpekar Dr. Abhay Mahajan Dr. Rajesh Kukreka Dr. Rohit Joshi Dr. Gaurang Shah
2017- 18 DR. MAKRAND KOCHIKAR DR. KANDARP PARIKH DR. PANKAJ MAHESHWARI Dr. Rajesh Kukreja Dr. Shushil Rathi Dr. T. Yuvraja Dr. Ulhas Sathaye
2016- 17 DR. VIJAY RAGHOJI DR. KANDARP PARIKH DR. PANKAJ MAHESHWARI Dr.Sujata Patwardhan Dr. Suhas Salpekar Dr. Sanjay Nabar Dr. Pankaj Maheshwari
2015- 16 Dr. Janak Desai DR. KANDARP PARIKH Dr. Ajay Bhandarkar
2014- 15 Dr. Ravindra Sabnis DR. KANDARP PARIKH Dr. Ajay Bhandarkar
2013- 14 Dr. Umesh Oza Dr. Anil Bradoo Dr. Bhalchandra Kashyapi
2012- 13 Dr. Sanjay Kulkarni Dr. Anil Bradoo Dr. Bhalchandra Kashyapi
2011 – 12 Dr. Suresh Patankar Dr. Anil Bradoo Dr. Kandarp Parikh
2010 – 11 Dr. Shailesh Shah Dr. Anil Bradoo Dr. Kandarp Parikh
2009 – 10 Dr. Ajit Vaze Dr. R. B. Sabnis Dr. Umesh Oza
2008 – 09 Dr. S.W. Thatte Dr. R. B. Sabnis Dr. Umesh Oza
2007 – 08 Dr. Deepak Kirpekar Dr. R. B. Sabnis Dr. Umesh Oza
2006 – 07 Dr. Harshad Punjani Dr. R. B. Sabnis Dr. Umesh Oza
2005 – 06 Dr. J N Kulkarni Dr. Shailesh Shah Dr. Ajit Vaze
2004 – 05 Dr. Percy Chibber Dr. Shailesh Shah Dr. Ajit Vaze
2003 – 04 Dr. Shirish Yande Dr. J N Kulkarni Dr. Shailesh Shah
2002 – 03 Dr. Durga D Gaur Dr. J N Kulkarni Dr. Shailesh Shah
2001 – 02 Dr. S. H. Patel Dr. J N Kulkarni Dr. Shailesh Shah
2000 – 01 Dr. Prakash Gune Dr. J N Kulkarni Dr. Shailesh Shah
1999 – 00 Dr. Lahoti Dr. Shirish Yande Dr. S. H. Patel
1998 – 99 Dr. Pardnanai Dr. Shirish Yande Dr. S. H. Patel
1997 – 98 Dr. M. R. Desai Dr. Shirish Yande Dr. S. H. Patel
1996 – 97 Dr. M. R. Desai Dr. Shirish Yande Dr. S. H. Patel
1995 – 96 Dr. K. L. Bandi Dr. M. R. Desai Dr. Shirish Yande
1994 – 95 Dr. M. H. Kamat Dr. M. R. Desai Dr. Shirish Yande
1993 – 94 Dr. S. D. Bapat Dr. Madhav Kamat Dr. Mahesh Desai
1992 – 93 Dr. P. C. Patel Dr. Madhav Kamat Dr. Mahesh Desai
1991 – 92 Dr. Ajit G Phadke, Dr. S. S. Bapat Conveners Dr. Ajit G Phadke, Dr. S. S. Bapat Dr. Ajit G Phadke, Dr. S. S. Bapat